Thị ủy Buôn Hồ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng
Cập nhật lúc 14:41, Thứ Sáu, 03/08/2018 (GMT+7)
.

Trong 3 ngày (từ ngày 1 đến 3-8), Thị ủy Buôn Hồ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có hơn 400 cán bộ chủ chốt, các đảng viên của tổ chức cơ sở đảng thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

th

Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Y Vinh Tơr quán triệt các Nghị quyết

Ngoài ra, Thường trực Thị ủy Buôn Hồ cũng chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã và các xã, phường tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Thùy Duyên

 

,