Thường trực HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8-2018
Cập nhật lúc 09:02, Thứ Sáu, 03/08/2018 (GMT+7)
.
Chiều 2-8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 và triển khai công tác tháng 8-2018. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh chủ trì cuộc họp. 
 
th
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh phát biểu tại phiên họp

Trong tháng 7-2018, Thường trực HĐND tỉnh đã triệu tập và tổ chức Kỳ họp thứ Sáu của HĐND tỉnh khóa IX. Tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh đã tiến hành xem xét và thảo luận, thông qua 22 Nghị quyết, trong đó 7 Nghị quyết quy phạm pháp luật. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ký ban hành đúng thời gian quy định, gửi đến các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện. 

Về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết và kiểm tra giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát. Đặc biệt, đối với các vấn đề dự toán ngân sách và hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về việc phân bổ một số nguồn kinh phí thông báo để UBND tỉnh giao dự toán cho các đơn vị thực hiện và đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát các quy định Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng Nghị quyết mang tính tổng thể quy định chính sách theo quy định của Luật và trình HĐND tỉnh ký ban hành tại Kỳ họp thứ Bảy. 
 
th
các đại biểu tham dự tại cuộc họp
 
Riêng đối với Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, điều động luân chuyển, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm đánh giá toàn diện, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với điều kiện của tỉnh. 
 
Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8-2018 cần chú trọng là đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, thực hiện chính sách pháp luật trên địa bàn, nhất là việc triển khai thực hiện các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ Sáu; triển khai kế hoạch giám sát về tình hình đầu tư công trên địa bàn, quản lý sản xuất, kinh doanh giống và vật tư nông nghiệp; tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về quản lý tài sản công và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh…
Hồng Chuyên
 
 
,