Tăng cường thực hiện công tác "Năm Dân vận chính quyền"
Cập nhật lúc 20:27, Thứ Tư, 20/02/2019 (GMT+7)
.
UBND tỉnh vừa có văn bản số 1321/UBND-KGVX, ngày 19-2-2019 về việc tăng cường thực hiện công tác “Năm Dân vận chính quyền” năm 2019.
 
d
Chị H'Loan Uông, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yang Tao (huyện Lắk) tuyên truyền, vận động chị em trên địa bàn thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.


Theo đó, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, quy định về công tác dân vận chính quyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân như Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị về Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; những nội dung quy định của Luật cán bộ, công chức; Chỉ thị, Quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương… Đồng thời, đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

 
Hoàng Tuyết
,