Huyện Cư Kuin học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương
Cập nhật lúc 19:17, Chủ Nhật, 03/03/2019 (GMT+7)
.
Huyện ủy Cư Kuin vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương (khóa XII) và chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019.
 
Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện đã được phổ biến những nội dung cơ bản Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”.
 
tt
Bí thư Huyện ủy Lê Thái Dũng phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương (khóa XII) tại hội nghị.
 
Ngoài ra, các đại biểu còn được quán triệt, triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; chuyên đề học tập và làm theo gương Bác năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương (khóa XII) đã giúp cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của nghị quyết, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn.
Như Quỳnh
 
 
 
 
 
 
,