Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương
Cập nhật lúc 18:04, Thứ Năm, 18/04/2019 (GMT+7)
.

Sáng 18-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị gồm: Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 16-11-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 về ""Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 19-11-2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25-7-2018 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương được quán triệt và triển khai tại hội nghị đều là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Đắk Lắk nói riêng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng cần tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị trên ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình một cách nghiêm túc và có hiệu quả; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị trên sao cho phù hợp với đặc thù ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; bảo đảm nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị được tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các cấp ủy đảng cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị một cách thường xuyên; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt và nhắc nhở, phê bình, xử lý những đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc…

Khả Lê

 

 

 

,