Huyện Krông Ana tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp
Cập nhật lúc 08:38, Thứ Năm, 05/03/2020 (GMT+7)
.

Đảng bộ huyện Krông Ana có 32 tổ chức cơ sở đảng, gồm 13 đảng bộ cơ sở và 19 chi bộ cơ sở; tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 171 chi bộ. Tính đến hết tháng 2-2020 toàn huyện có khoảng 100 chi bộ đã tổ chức thành công đại hội.

Sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở. Sau hội nghị của huyện, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tiếp tục quán triệt đến chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 96-KH/HU, ngày 6-9-2019 để lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội của Đảng bộ huyện. Đồng thời thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở; thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội và 3 tổ giúp việc cho đại hội.

Bí thư Đảng ủy cơ quan đảng đoàn thể Hoàng Minh Giám (trái) chúc mừng Đại hội Chi bộ Ban Dân vận - Cơ quan MTTQ Việt Nam huyện.
Bí thư Đảng ủy cơ quan đảng đoàn thể Hoàng Minh Giám (trái) chúc mừng Đại hội Chi bộ Ban Dân vận - Cơ quan MTTQ Việt Nam huyện.

Trên cơ sở đề cương hướng dẫn của Tỉnh ủy, Tổ biên tập, Tiểu ban văn kiện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua. Trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức nhiều hội nghị để lấy ý kiến của các cơ quan liên quan và các đồng chí cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện. Đến nay các dự thảo báo cáo đã cơ bản hoàn thiện. Về công tác chuẩn bị nhân sự trước Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ trong quy hoạch; xây dựng kế hoạch và tiến hành rà soát tiêu chuẩn cán bộ theo quy định, trong đó chú trọng việc kiểm tra văn bằng, chứng chỉ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Đối với công tác chuẩn bị đại hội các TCCSĐ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn 2 đảng bộ cơ sở để tiến hành đại hội điểm gồm Đảng bộ Cơ quan chính quyền và Đảng bộ xã Dray Sáp. Hiện nay, 2 Đảng bộ này đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung, chương trình để phê duyệt.

Ông Mai Văn Phương, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Krông Ana cho biết, về báo cáo chính trị đã đánh giá sâu sát, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Về phương hướng, nhiệm vụ đã xác định được những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, có tính khả thi, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ tới. Về báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đã phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ vừa qua với vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Dự kiến, các TCCSĐ sẽ hoàn thành đại hội trong quý II và Đại hội Đảng bộ huyện sẽ được tổ chức trong quý III năm 2020.

Hoàng Tuyết

,