Huyện M'Đrắk tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp
Cập nhật lúc 09:13, Thứ Hai, 16/03/2020 (GMT+7)
.

Nhằm tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ huyện M'Đrắk đang tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Hồ Duy Thành, Bí thư Huyện ủy M’Đrắk cho biết, ngay sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Ban Thường vụ Huyện ủy M'Đrắk đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị, Kế hoạch cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành Kế hoạch số 138-KH/HU, ngày 23-9-2019 để lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội của Đảng bộ huyện; thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở; thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy M'Đrắk họp triển khai, theo dõi tiến độ đại hội cấp cơ sở.
Ban Thường vụ Huyện ủy M'Đrắk họp triển khai, theo dõi tiến độ đại hội cấp cơ sở.

Theo kế hoạch, các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở bắt đầu đại hội từ tháng 2 và hoàn thành trong tháng 4-2020; Đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4, hoàn thành trước 30-6-2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện hoàn thành trước 31-8-2020.

Đảng bộ huyện M’Đrắk hiện có 40 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, gồm 21 đảng bộ và 19 chi bộ, với 3.399 đảng viên. Trên cơ sở đề cương hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, các tiểu ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua. Trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, các đồng chí cán bộ hưu trí và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đến nay các dự thảo báo cáo đã cơ bản hoàn thiện theo đúng tiến độ, thời gian quy định. Về công tác chuẩn bị nhân sự trước Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ trong quy hoạch thực hiện theo đúng Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị…

Bên cạnh cạnh công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện M'Đrắk cũng rất được chú trọng. (Trong ảnh: Người dân thôn 9, xã Ea Pil thu hoạch nhãn Hương chi)
Bên cạnh cạnh công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện M'Đrắk cũng rất được chú trọng. (Trong ảnh: Người dân thôn 9, xã Ea Pil thu hoạch nhãn Hương chi)

Đối với công tác chuẩn bị đại hội các TCCSĐ trực thuộc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất chọn Đảng bộ xã Cư Mta để tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm và chọn Đảng bộ xã Ea Pil để thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Theo đồng chí Nguyễn Văn Tám, Bí thư Ðảng ủy xã Ea Pil, Đảng bộ xã hiện có 19 chi bộ với 189 đảng viên. Khi được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn là đơn vị đại hội điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đều cảm thấy phấn khởi và vinh dự. Đây là nhiệm vụ quan trọng Huyện ủy giao nên Đảng bộ xã phải nỗ lực chuẩn bị chu đáo các nội dung đại hội theo đúng quy trình, tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đến thời điểm này, đã có 17/19 chi bộ trực thuộc hoàn thành công tác đại hội.

Bên cạnh công tác chuẩn bị đại hội các cấp, Huyện ủy M’Đrắk cũng tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát TCCSĐ, đảng viên và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các xã, thị trấn nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở…

Duy Tiến

,