Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30
Cập nhật lúc 15:57, Thứ Ba, 19/05/2020 (GMT+7)
.

Sáng 19-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

fsfsdfsd
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Theo đó, Dự thảo Báo cáo chính trị gồm 2 phần. Phần 1 là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó nêu rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. 

Phần 2 là mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó bao gồm dự báo tình hình thời gian tới; các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Dự thảo Báo cáo cũng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 3 định hướng phát triển và 4 khâu đột phá cần tập trung triển khai trong nhiệm kỳ tới.

sdfsf
Phó Bí thư Thường trực Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Qua thảo luận, góp ý, các đại biểu thống nhất chọn chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên”. 

Phương châm của Đại hội là “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”.

sdfsgd
Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh tham gia ý kiến góp ý tại hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung thảo luận góp ý cho các dự thảo: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Đề án xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; Đề án tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020 - 2025.

Hội nghị cũng đã được nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông tin về các nội dung đã giải quyết giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

sgfsfs
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường ghi nhận và hoan nghênh các ý kiến góp ý của đại biểu, đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu góp ý để Tổ biên tập và Tiểu ban Văn kiện tổng hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung nhằm hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị; tiếp tục góp ý bằng văn bản hoàn thiện các đề án để Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, sớm đưa vào triển khai thực hiện...

Lê Hương

,