Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 11
Cập nhật lúc 15:50, Thứ Năm, 12/11/2020 (GMT+7)
.
Sáng 12-11, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 11.
 
Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, cùng các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin kết quả Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể có đối với tình hình quốc tế và khu vực.
 
Các đại biểu cũng được quán triệt Kết luận số 76, ngày 4-6-2020 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 76 của Bộ Chính trị.
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
 
Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 
 
Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung quan trọng như: kết quả Đại hội Đảng các tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động, sản xuất và những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về công tác đối ngoại của Việt Nam hiện nay trên trường quốc tế... 
 
Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...
 
Hồng Chuyên
 
 
 
 
           
 
,