Có hai trường hợp được ngân hàng giải ngân vốn vay bằng tiền mặt
Cập nhật lúc 17:23, Thứ Tư, 07/02/2018 (GMT+7)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng.
 
Theo Thông tư, kể từ ngày 2-4, tổ chức tín dụng cho vay được quyết định phương thức giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt trong hai  trường hợp, gồm: khách hàng thanh toán cho bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán; khách hàng là bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, đã ứng vốn tự có để thanh toán, chi trả các chi phí thuộc chính dự án kinh doanh được tổ chức tín dụng cho vay.
 
Giao dịch bằng tiền mặt tại Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Đắk Lắk
Giao dịch bằng tiền mặt tại Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Đắk Lắk
Để được giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt, khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng cho vay văn bản cam kết của bên thụ hưởng về việc bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
 
Ngoài hai trường hợp trên, tổ chức tín dụng được xem xét quyết định giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt hoặc qua dịch vụ thanh toán đối với khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với số tiền vay có giá trị không quá 100 triệu đồng; khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng là tổ chức sử dụng vốn Nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
Giang Nam
,