Tỷ lệ giải ngân các dự án khởi công mới đạt thấp
Cập nhật lúc 17:17, Thứ Hai, 16/12/2019 (GMT+7)
.
Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản khởi công mới trong năm 2019 đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch vốn được giao.
 
Cụ thể, năm 2019, toàn tỉnh khởi công 139 dự án với tổng số vốn gần 970 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh bố trí cho 133 dự án, tổng số vốn 761 tỷ đồng, vốn ODA 2 dự án, 72,2 tỷ đồng, dự phòng ngân sách Trung ương 4 dự án, 136 tỷ đồng. Hiện các chủ đầu tư đã giải ngân được hơn 546 tỷ đồng, tương đương 56,3%, trong đó, ngân sách tỉnh giải ngân gần 528 tỷ đồng, vốn ODA, hơn 3,5 tỷ đồng, còn lại là dự phòng ngân sách Trung ương.
 
Nhiều chủ đầu tư dự án gặp khó trong việc giải ngân vốn, tỷ lệ giải ngân đạt thấp, cụ thể: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn chỉ giải ngân được hơn 21% vốn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 36%, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp gần 63%, Ban Quản lý dự án các huyện, thị xã, thành phố 78%...
 
Một công trình giao thông tại xã Ea Bung, huyện Ea Sú đang thi công
Một công trình giao thông tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp đang trong giai đoạn thi công
Nguyên nhân việc giải ngân các dự án mới đạt thấp do những tháng đầu năm các chủ đầu tư phải hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan, năng lực của một số đơn vị tư vấn còn hạn chế nên việc hoàn thiện hồ sơ còn sai sót, phải chỉnh sửa nhiều lần dẫn đến chậm được phê duyệt.
 
Minh Thông
 
,