Thu ngân sách đạt 47% dự toán năm
Cập nhật lúc 21:02, Thứ Hai, 06/07/2020 (GMT+7)
.

Cục Thuế tỉnh cho biết, lũy kế thực hiện thu thuế, phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 được 2.382 tỷ đồng, đạt 47% dự toán pháp lệnh, đạt 45% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 92% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đánh giá của ngành Thuế, sở dĩ thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt thấp so với cùng kỳ là do tác động của dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế bị tác động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách.

Ngành Thuế đã tăng cường công tác quản lý nguồn thu để thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ như gia hạn thuế, phí, cải cách hành chính nhằm thu hút đầu tư, kinh doanh… Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra tại các đơn vị có rủi ro cao về thuế tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh. Cụ thể, ngành Thuế đã ban hành 68 quyết định thanh tra xử lý, truy thu và phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thuế gần 16,5 tỷ đồng (bình quân truy thu và xử phạt đạt 242 triệu đồng/cuộc); thực hiện 385 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, truy thu và xử phạt 32,8 tỷ đồng (bình quân truy thu và xử phạt đạt 85 triệu đồng/cuộc).

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng kiểm tra hóa đơn tại trụ sở người nộp thuế tại thị xã Buôn Hồ
Cán bộ ngành Thuế kiểm tra hóa đơn tại trụ sở người nộp thuế trên địa bàn thị xã Buôn Hồ


Ngành Thuế đã tăng cường công tác quản lý nguồn thu để thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ như gia hạn thuế, phí, cải cách hành chính nhằm thu hút đầu tư, kinh doanh… Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra tại các đơn vị có rủi ro cao về thuế tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh. Cụ thể, ngành Thuế đã ban hành 68 quyết định thanh tra xử lý, truy thu và phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thuế gần 16,5 tỷ đồng (bình quân truy thu và xử phạt đạt 242 triệu đồng/cuộc); thực hiện 385 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, truy thu và xử phạt 32,8 tỷ đồng (bình quân truy thu và xử phạt đạt 85 triệu đồng/cuộc).

Bên cạnh các sắc thuế bị ảnh hưởng như thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp nhà nước Trung ương, thuế thu nhập doanh nghiệp… thì nhiều nguồn thu vẫn có lũy kế cao so với cùng kỳ năm 2019 là thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng 64,6%; thuế bảo vệ môi trường tăng 3%; phí và lệ phí tăng 2,5%; thu từ xổ số tăng 32,4%; thu phạt do ngành Thuế thực hiện tăng 25%.

Thanh Hường

,