Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ea H'leo:
Huy động trên 4,6 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc 10:54, Thứ Hai, 20/08/2018 (GMT+7)
.
Thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ea H’leo đã vận động hội viên đóng góp trên 4,6 tỷ đồng, 2.442 ngày công để bê tông hóa trên 6,5 km đường giao thông nông thôn và 1 cây cầu dài 40 m.
 
Bên cạnh đó, Hội còn vận động hội viên ký cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn; tuyên truyền bảo vệ nguồn nước, không vứt rác thải, xác động vật chết ra đường, ao hồ, sông ngòi… 
 
Đến nay, Hội đã xây dựng được 9 mô hình trồng rau sạch của hội viên ở xã Ea Khal, Ea Wy, Ea Ral; xây dựng và duy trì 45 công trình nhà vệ sinh, gần 3.500 hố xử lý rác thải tại hộ gia đình…
 
tt
Phụ nữ huyện Ea H’leo phân loại, xử lý rác thải tại hố rác tự đào của gia đình
 
Phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn an ninh trật tự, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt các mô hình: “Chi hội phụ nữ dân tộc, tôn giáo thực hiện an toàn và an ninh trật tự”; “Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Nói không với ma túy”... 
 
Nhờ đó, hầu hết các hội viên đã hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngày càng nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống các loại tội phạm; quản lý, giáo dục con em trong gia đình không sa vào tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.
Như Quỳnh
 
 
 
 
 
 
,