Học sinh sinh viên thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT
Cập nhật lúc 21:53, Thứ Tư, 21/08/2019 (GMT+7)
.

Theo văn bản số 1207/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 9-8-2019 của liên ngành Sở Giáo dục – Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2019-2020, HSSV thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Cụ thể, năm học 2019 - 2020, mức đóng BHYT của HSSV áp dụng bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (từ ngày 1-7-2019 là 1.490.000 đồng/tháng), tương đương với 804.600 đồng/người/năm, trong đó HSSV tự đóng 70% và ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%. HSSV thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh (có xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách) được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách địa phương hỗ trợ 30%. HSSV có thể lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hướng dẫn này cũng nêu rõ, HSSV có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; thân nhân Công an nhân dân, hộ nghèo…) nếu hết hạn sử dụng và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác hoặc đã tham gia BHYT tại nhà trường nhưng bị gián đoạn từ năm học trước thì tiếp tục tham gia BHYT theo nhóm HSSV ngay từ tháng tiếp theo hoặc ngay từ đầu năm học.

Thẻ BHYT được cấp hàng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó thẻ của học sinh lớp 1 có giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 1-10 năm đầu tiên của cấp tiểu học; thẻ của học sinh lớp 12 có giá trị sử dụng đến hết ngày 30-9 của năm đó; thẻ của sinh viên năm thứ nhất của khóa học có giá trị sử dụng từ ngày nhập học (trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng); thẻ của sinh viên năm cuối của khóa học có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Kim Oanh


 

 

 

 


 

 

 


 

 

,