Lấy tháng 5 hằng năm là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân
Cập nhật lúc 21:36, Thứ Sáu, 31/01/2020 (GMT+7)
.

Theo Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền Bảo hiểm xã hội (BHXH) mà UBND tỉnh mới ban hành, tỉnh sẽ lấy tháng 5 hằng năm là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

Với mục tiêu đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH hướng đến BHXH toàn dân, Kế hoạch đã đề ra nhiều đổi mới:  từ chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật sang tuyên truyền về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách của chính sách BHXH; tăng cường cách tiếp cận tuyên truyền BHXH dựa trên nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp; kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền theo chiến dịch.

Đại lý thu BHXH, BHYT huyện M'Đrắk tuyên truyền cho người dân về chính sách BHXH tự nguyện.
Đại lý thu BHXH, BHYT huyện M'Đrắk tuyên truyền cho người dân về chính sách BHXH tự nguyện.

Các giải pháp để thực hiện kế hoạch bao gồm: cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền BHXH; hằng năm lấy tháng 5 để tổ chức tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH; xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH theo từng giai đoạn trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên BHXH…

Kim Oanh

 

,