Triển khai phần mềm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Cập nhật lúc 21:40, Thứ Sáu, 29/05/2020 (GMT+7)
.
Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan triển khai phần mềm theo dõi, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19. 
 
Đến nay, phần mềm đã hoàn thiện và đi vào hoạt động tại địa chỉ: nq42cp.daklak.gov.vn và được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại mục “Hỗ trợ theo Nghị quyết 42”. Đến thời điểm này, phần mềm đã cập nhật danh sách hơn 113.300 người được phê duyệt hỗ trợ kinh phí hơn 90,3 tỷ đồng trên hệ thống. Số đối tượng đã nhận hỗ trợ là hơn 15.000 người với số tiền hơn 22,5 tỷ đồng, chủ yếu là nhóm bảo trợ xã hội.
 
Trang chủ phần mềm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
Trang chủ phần mềm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
 
Để tìm hiểu về chính sách, đối tượng, thời gian nhận hỗ trợ, người dân chỉ cần dùng mã số chứng minh nhân dân của mình để đăng nhập hệ thống. Việc đưa hệ thống phần mềm vào hoạt động không chỉ hỗ trợ các địa phương thực hiện rà soát, tránh trùng lặp đối tượng; cập nhật kết quả chi trả kịp thời, công khai, minh bạch mà còn số hóa và quản lý có hệ thống toàn bộ các nhóm đối tượng chính sách. Sở LĐ- TBXH đã đề nghị các Phòng LĐ-TBXH phối hợp với UBND cấp xã, đơn vị chi trả kiểm tra, rà soát, đối chiếu dữ liệu đã được phê duyệt với dữ liệu trên hệ thống phần mềm đảm bảo tính chính xác thông tin; sử dụng chức năng rà soát trùng lặp để xử lý tình trạng một người được hưởng từ 2 chính sách trở lên.
 
Lan Anh
 
,