Không được phép thu và huy động tài trợ khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hỗ trợ công tác quản lý
Cập nhật lúc 14:31, Thứ Hai, 19/11/2018 (GMT+7)
.

Sở GD-ĐT vừa có văn bản gửi UBND, phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 3-8-2018 của Bộ GD-ĐT quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi tắt là Thông tư số 16).

Văn bản của Sở GD-ĐT nêu rõ, Thông tư số 16 quy định chỉ phục vụ về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (xã hội hóa) để thực hiện chủ yếu một số nội dung sau: Trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục. Hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục.

Đồng thời Thông tư số 16 cũng quy định quy trình thực hiện tài trợ: phải lập kế hoạch và được cấp thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp. Cụ thể tại Điều 3, mục 2 của Thông tư số 16 quy định: “Không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của các cơ sở giáo dục”. Do đó tất cả kế hoạch tài trợ của các cơ sở không thực hiện theo Điều 3, mục 2 của Thông tư số 16.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong công văn số 1059/SGDĐT-KHTC, ngày 2-8-2018 của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2018-2019 đã thực hiện thu một số khoản cụ thể.

Thu tiền lệ phí giữ xe: Khoản thu này đã được quy định tại Nghị quyết số 117/NQ-HĐND, ngày 18-7-2014 của HĐND tỉnh ban hành mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh là khoản được phép thu nếu học sinh có nhu cầu gửi xe tại nhà trường.

Đối với tiền nước uống tinh khiết phục vụ học sinh, tiền mua ghế ngồi ở sân trường cho học sinh đầu cấp, mua bảng tên học sinh, mua đồng phục của học sinh… Đây là khoản thu trực tiếp phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt  và học tập của học sinh trong thời gian học tập tại trường.

Đối với khoản thu tiền thuê nhân viên dọn vệ sinh, hợp đồng bảo vệ, Sở GD-ĐT quy định: vệ sinh trong lớp và hành lang do học sinh đảm nhiệm để nâng cao ý thức cho học sinh, tuyệt đối không được thuê nhân viên. Vệ sinh sân trường và nhà vệ sinh, hợp đồng nhân viên bảo vệ cho phép các cơ sở giáo dục thực hiện thu trong trường hợp nhà trường không được bố trí định biên (hợp đồng 68) hoặc cơ quan tài chính không cấp đủ kinh phí để chi trả tiền công bảo vệ tại các trường và điểm trường. Do vậy, trường học nào đã được bố trí đủ nhân viên vệ sinh, nhân viên bảo vệ thì không được thu tiền của phụ huynh. Hiện nay hầu hết các trường chỉ mới được giao một nhân viên bảo vệ tại điểm trường chính. Trường hợp huyện nào không cho phép thu thì đề nghị huyện phải bố trí đủ biên chế hoặc cấp đủ kinh phí cho các trường để hợp đồng nhân viên phục vụ vệ sinh và bảo vệ, đảm bảo môi trường nhà trường và an ninh trật trật tự của các cơ sở giáo dục.

Riêng các khoản chi khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cở sở giáo dục, Sở GD-ĐT thống nhất không được phép thu và không được huy động tài trợ

Nguyên Hoa

 

,