Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới
Cập nhật lúc 15:37, Thứ Tư, 25/03/2020 (GMT+7)
.
Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới” vừa ban hành Kế hoạch số 758/KH-BCĐĐA, ngày 19-3-2020 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017 – 2021” năm 2020.
 
Kế hoạch nhằm phát huy kết quả, kinh nghiệm thực hiện Đề án năm 2019; tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án theo đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được PBGDPL và tình hình thực tế từng đơn vị, địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới.
 
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia R'vê đến thăm hỏi, chuyện trò, kết hợp tuyên truyền PBGDPL cho người dân xã biên giới Ia R'vê
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia R'vê đến thăm hỏi, chuyện trò, kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân xã biên giới Ia R'vê
 
Nội dung triển khai hoạt động tại các địa phương, đơn vị gồm: Hằng tháng tổ chức PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bằng các hình thức và phương pháp tuyên truyền như: hội nghị chuyên đề, lồng ghép phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành trong giao ban, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, họp dân, phát trên hệ thống loa truyền thanh địa phương;  tổ chức “Ngày Pháp luật” ở các Đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động và 4 xã biên giới thông qua các hình thức: Tập trung cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thông báo các văn bản pháp luật mới và đã ban hành, kết hợp với các hội nghị, hoạt động văn hóa, văn nghệ, cuộc thi tìm hiểu pháp luật.
 
Trong năm tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan cho các đối tượng thuộc các doanh nghiệp, công ty và người dân vào làm việc, lao động sản xuất ở khu vực biên giới. Mỗi quý ít nhất một lần tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng tại 4 xã biên giới. Khi có vụ án xảy ra, đề nghị Tòa án nhân dân xét xử lưu động tại các xã biên giới. Thường xuyên PBGDPL thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, tư pháp, kiểm lâm và những người có uy tín ở các xã biên giới…
 
Quỳnh Anh
 
,