TP. Buôn Ma Thuột phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Cập nhật lúc 11:00, Chủ Nhật, 20/12/2020 (GMT+7)
.
Chiều 18-12, Đảng ủy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Từ Thái Giang, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị.
 
Trong năm 2020, Đảng ủy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, bệnh bạch hầu trên địa bàn. 
 
th
Đồng chí Từ Thái Giang, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố phát biểu tại hội nghị.
 
Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai nền nếp, chất lượng, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Tổ chức huấn luyện đủ 100% đầu mối các đơn vị, quân số tham gia huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu, kết quả huấn luyện đạt khá và đảm bảo an toàn. Tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020 đúng quy định, đạt tỷ lệ 100%.
 
Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được chú trọng; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố được củng cố, tăng cường; tỷ lệ phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu nghị quyết năm 2020 đề ra. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố được công nhận đơn vị Quyết thắng, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2020.
 
th
Các đại biểu tham dự tại hội nghị
 
Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự thành phố đã ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2021; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường phối hợp tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 và các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn…
Hồng Chuyên
 
,