Huyện Ea Kar lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật lúc 19:51, Thứ Bảy, 07/03/2020 (GMT+7)
.

Ngày 6-3, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại đại hội.

2312
Bí thư Huyện ủy Y Nhuân Byă, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ea Kar nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung vào các nội dung: chủ đề đại hội; xem xét lại một số số liệu, từ ngữ, cách diễn đạt cho phù hợp; đánh giá làm rõ hơn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, những tồn tại, nguyên nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn cũng như những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025...

4234
Chủ tịch HĐND huyện Ea Kar Lê Văn Hồng đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tiểu ban Văn kiện tiếp thu, chỉnh sửa; tiếp tục tổ chức các hội nghị xin ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo.  

Xuân Thao

 

,