Đến 2021 toàn tỉnh thực hiện tinh giản 20% biên chế công chức và viên chức
Cập nhật lúc 22:49, Thứ Tư, 05/09/2018 (GMT+7)
.

Thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, UBND tỉnh đã tiến hành tổ chức, sắp xếp lại cơ quan, đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, đã đổi tên Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, chuyển nguyên trạng về cơ sở mới và xây dựng kế hoạch phát triển Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thành bệnh viện hiện đại ngang tầm khu vực. Các Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường được chuyển giao nguyên trạng về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

Giao dịch thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND TP. Buôn Ma Thuột
Giao dịch thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND TP. Buôn Ma Thuột.

Tỉnh cũng đang tiến hành rà soát, sắp xếp, điều chỉnh quy mô lớp học, số học sinh, số lớp hợp lý, thu gọn tại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; thực hiện đề án sáp nhập Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non và Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng đề án sáp nhập Trường Trung cấp Đắk Lắk, Trung  cấp Kinh tế Kỹ thuật Đắk Lắk vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, đồng thời hợp nhất Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên làm một đầu mối về đào tạo nghề công lập trực thuộc UBND tỉnh…

Đối với việc tinh giản biên chế, giai đoạn 2015-2017 đã tinh giản 95 chỉ tiêu, năm 2018 là 63 biên chế, giai đoạn 2019-2021 là 168 biên chế. Như vậy, so với số biên chế được giao năm 2015, tỉnh đã tinh giản được 4,7% biên chế công chức; dự kiến đến năm 2021 sẽ tinh giản 10% biên chế. Đối với biên chế viên chức, giai đoạn 2015-2017 đã tinh giản 733 chỉ tiêu; năm 2018 tinh giản 644 biên chế; giai đoạn 2019-2021 tinh giản 2.816 biên chế. So với số biến chế được giao năm 2015, tỉnh đã tinh giản 3,4% biên chế viên chức; dự kiến đến năm 2021, tinh giản 10% biên chế viên chức theo quy định…

Lê Hương

,