Thành lập mới 77 hợp tác xã trong năm 2019
Cập nhật lúc 15:28, Thứ Tư, 25/12/2019 (GMT+7)
.

Ngày 25-12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020.

Tính đến ngày 20-12, toàn tỉnh có 526 HTX, 4 liên hiệp HTX, trong đó có 313 HTX nông nghiệp, 55 HTX công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 54 HTX vận tải, 65 HTX thương mại và dịch vụ, 27 HTX xây dựng và 12 Quỹ tín dụng nhân dân.

HTX Dịch vụ thương mại Quỳnh Tân (huyện Krông Ana) phát biểu tham luận tại hội nghị
Đại diện HTX Dịch vụ thương mại Quỳnh Tân (huyện Krông Ana) phát biểu tham luận tại hội nghị

Trong năm có 77 HTX thành lập mới và 11 HTX giải thể. Doanh thu bình quân của một HTX ước tính đạt 1,3 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân ước tính 185 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của thành viên HTX ước tính 40 - 45 triệu đồng/năm.

Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về kinh tế tập thể, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và thành viên HTX, tổ chức đoàn tham quan, học tập các mô hình HTX hoạt động hiệu quả ở các tỉnh bạn. Công tác tư vấn, hỗ trợ HTX tiếp tục được đẩy mạnh với 41 HTX được hỗ trợ kinh phí thành lập mới; 5 HTX nhận hỗ trợ xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; 3 HTX nông nghiệp thành lập từ các tổ hợp tác gắn với sản phẩm đặc trưng được hỗ trợ để làm tiền đề triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với phát triển du lịch nông thôn; nhiều HTX được hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, ngày hội giới thiệu sản phẩm ở trong và ngoài tỉnh… Ngoài ra, 2 HTX được Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị.

Năm 2020, Liên minh HTX tỉnh đề ra các mục tiêu: thành lập mới 65 HTX, củng cố và phát triển 3 Liên hiệp HTX; xây dựng ít nhất 5 mô hình HTX điển hình tiên tiến, mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; nâng tỷ lệ HTX hoạt động khá, giỏi lên trên 50%, giảm số HTX yếu kém xuống dưới 10%; số HTX làm ăn ổn định và có lãi đạt từ 85-90%, thu nhập thành viên của HTX tăng khoảng 15%/năm…

Đồng chí Huỳnh Bài được bầu làm Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020
Đồng chí Huỳnh Bài (bìa phải) được bầu làm Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020 đã bầu đồng chí Huỳnh Bài làm Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thay thế đồng chí Trần Tuấn Anh đã chuyển công tác; đồng thời, thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức tại TP. Buôn Ma Thuột vào tháng 12-2020.

Đinh Nga

 

,