Kết quả đấu thầu thuốc cấp địa phương và cơ sở năm 2019 tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 37 tỷ đồng
Cập nhật lúc 06:28, Thứ Bảy, 11/01/2020 (GMT+7)
.

Chiều 10-1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đấu thầu thuốc năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Sở Y tế báo cáo công tác đấu thầu thuốc năm 2019. Theo đó, năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, sự phối hợp tham gia đầy đủ các bước trong quá trình lựa chọn nhà thầu của Bảo hiểm xã hội tỉnh, sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, công tác đấu thầu thuốc trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt. Sở Y tế tiếp tục thực hiện công tác đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 16-6-2016 và các cơ sở y tế thực hiện đấu thầu mua thuốc thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở theo Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11-5-2016 của Bộ Y tế.

Đại diện Sở Y tế báo cáo kết quả công tác đấu thầu thuốc năm 2019
Đại diện Sở Y tế báo cáo kết quả công tác đấu thầu thuốc năm 2019.

Trong năm, các cơ sở y tế đã thực hiện lựa chọn nhà thầu 60 gói thầu với tổng giá trị trên 336 tỷ đồng theo kế hoạch. Đồng thời, Sở Y tế cũng thực hiện đấu thầu tập trung cấp địa phương đối với 2 gói thầu (gói thầu mua thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và gói thầu thuốc Generic) có tổng giá trị trên 157 tỷ đồng. Các danh mục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu sát với nhu cầu sử dụng thực tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Đặc biệt, kết quả đấu thầu thuốc cấp địa phương và cơ sở năm 2019 đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm y tế gần 37 tỷ đồng.

Hội nghị cũng nêu ra một số khó khăn, tồn tại trong công tác đấu thầu thuốc như: các cơ sở y tế vẫn còn thiếu nhân lực chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác đấu thầu; gói thầu thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần thường chỉ có một nhà cung ứng, một số thuốc có nhu cầu ít về số lượng, giá trị, nhà thầu không tham dự dẫn đến việc đấu thầu gặp nhiều khó khăn; giá kế hoạch của một số mặt hàng chưa hợp lý, thấp hơn giá thời điểm nên không có nhà thầu dự thầu; một số cơ sở y tế lập kế hoạch không đúng thời hạn, chưa sát với nhu cầu thực tế, thiếu thông tin gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ đấu thầu kể cả cấp địa phương và cấp cơ sở…

Phó Chũ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh nhấn mạnh, để thực hiện công tác đấu thầu thuốc năm 2020 và những năm tới đạt kết quả hơn nữa, Sở Y tế cần tổ chức đấu thầu lại những mặt hàng thuốc rớt thầu cấp địa phương năm 2019-2020 theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời và đầy đủ cơ số thuốc phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện công tác đấu thầu thuốc cấp cơ sở đối với những mặt hàng không trúng thầu, những gói thầu sắp hết hiệu lực; tăng cường kiểm tra, rà soát, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc của các cơ sở y tế trên địa bàn, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Đối với các cơ sở y tế cần chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc cấp cơ sở, trình cơ quan thẩm quyền theo đúng tiến độ, tránh trường hợp sắp hết hạn hợp đồng mới xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị để triển khai thực hiện công tác đấu thầu thuốc đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng…

Kim Oanh

 

,