Tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV
Cập nhật lúc 11:30, Thứ Tư, 19/02/2020 (GMT+7)
.

Hội đồng Giải báo chí Quốc gia vừa hướng dẫn các cấp Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV – năm 2019.

Theo đó, cơ cấu Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV – năm 2019 gồm 12 nhóm giải và Giải đặc biệt, Giải phụ do Hội đồng Giải xem xét, quyết định thuộc các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Tác phẩm dự giải là tác phẩm đã được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian từ ngày 1-1-2019 đến 31-12-2019 của các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Nội dung các tác phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, địa phương, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại của đất nước, việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong năm 2019; khuyến khích các tác phẩm về điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; thông tin kịp thời và chính xác những sự kiện quốc tế quan trọng.

Tất cả các tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia của các tác giả (là hội viên hay không phải hội viên Hội Nhà báo Việt Nam) đều phải thông qua các cấp hội cơ sở (nơi không có hội cơ sở thì thông qua cơ quan báo chí ở đó). Hội đồng Giải không nhận tác phẩm dự giải của cá nhân tự gửi đến. Nếu tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam thì tác phẩm đăng, phát sóng ở báo, đài nào, tác giả có quyền gửi tác phẩm dự giải thông qua chi hội hoặc cơ quan báo chí đó.

Mỗi tác giả hoặc mỗi nhóm tác giả chỉ được chọn 1 tác phẩm dự Giải và mỗi tác giả chỉ được đứng tên ở một tác phẩm hoặc trong một nhóm tác giả (Tác giả là người quay phim được đứng tên tối đa trong 3 nhóm tác giả). Các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ: Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả, thời gian đăng báo hoặc phát sóng của tác phẩm. Nếu là tập thể tác giả, phải ghi tên từng tác giả, nếu bút danh phải ghi tên thật (trong hồ sơ). Thời hạn gửi tác phẩm dự Giải về Trung ương Hội đến hết ngày 15-3-2020 (theo dấu bưu điện); gửi về địa chỉ: Ban Thư ký Tổng hợp Giải báo chí Quốc gia – Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Ngoài ghi rõ: Dự Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV - năm 2019.

 

 

,