Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc 17:09, Thứ Sáu, 18/12/2020 (GMT+7)
.

Trong 2 ngày 17 và 18-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự đại hội có PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành hữu quan; lãnh đạo Liên hiệp hội các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cùng 150 đại biểu đại diện cho 15.500 hội viên Liên hiệp hội.

a
Đại biểu tham dự đại hội.

Liên hiệp hội hiện có 26 hội thành viên với trên 15.500 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: khoa học – công nghệ (KHCN), nông nghiệp, giao thông, xây dựng, y tế, sản xuất kinh doanh… Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoạt động thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức chuyển giao nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật của Liên hiệp hội và các hội thành viên được tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức giúp người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống, sản xuất, cải thiện sinh kế.

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao bức trướng của Đảng bộ tỉnh tặng Liên hiệp hội.

Cùng với đó, việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội tập trung vào các vấn đề: hoạch định kế hoạch phát triển, xây dựng chính sách, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành và từng đề án, dự án cụ thể… Hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo KHCN được tổ chức thường xuyên, thúc đẩy phong trào lao động, học tập, sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực, áp dụng có hiệu quả các giải pháp  kỹ thuật và sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

a
Đại diện Liên hiệp hội Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Liên hiệp hội tỉnh

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, phấn đấu xây dựng Liên hiệp hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức KHCN; giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN của tỉnh; góp phần tích cực đưa KHCN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác truyền bá, phố biến kiến thức KHCN; triển khai có hiệu quả Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật; tổ chức phong trào lao động sáng tạo, áp dụng những tiến bộ KHCN vào phục vụ sản xuất, đời sống. Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức hợp tác KHCN với các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp… nhằm tạo thuận lợi cho sự phát triển năng lực KHCN của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức KHCN cho sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: hoạt động của Liên hiệp hội chưa tương xứng với tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức KHCN trong tỉnh; hoạt động tư vấn, phản biện có khởi sắc nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; việc nghiên cứu, triển khai ứng dụng các tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống còn hạn chế… Do đó, Liên hiệp hội cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền có những chính sách phù hợp đối với KHCN để phát huy nhiều hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức; làm tốt chức năng cầu nối giữa các cấp chính quyền với đội ngũ trí thức, giữa đội ngũ trí thức với doanh nghiệp; làm tốt hơn nữa hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tập hợp đội ngũ trí thức tham gia đóng góp ý kiến khách quan, có chất lượng về các vấn đề quan trọng của tỉnh; phổ biến kiến thức KHCN, nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào đời sống, sản xuất cho nhân dân để nâng cao chất lượng cuộc sống…

a
Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp hội khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí; TS. Vương Hữu Nhi tái cử chức Chủ tịch Liên hiệp hội.

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã trao tặng bức trướng “Đoàn kết - sáng tạo – phát triển”; Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân; Liên hiệp hội Việt Nam trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 3 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương cho 9 cá nhân; Liên hiệp hội tỉnh tặng Giấy khen 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, hoạt động hội.

 

Thúy Hồng

 

 

 

 

 

,