Thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Cập nhật lúc 19:09, Thứ Ba, 07/08/2018 (GMT+7)
.

Ngày 7-8, UBND thị xã Buôn Hồ phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ cho hơn 100 cán bộ các phòng, ban, lãnh đạo xã, phường, công chức phụ trách tôn giáo trên địa bàn thị xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NP-CP, ngày 30-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018, gồm 9 chương, 8 mục, 68 điều, trong đó nội dung quy định cụ thể về chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng phù hợp với điều kiện chính trị, xã hội của Việt Nam.

Trưởng ban tôn giáo - Sở nội vụ tỉnh Nghiêm Văn Chuẩn giới thiệu nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Nghiêm Văn Chuẩn giới thiệu nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Thông qua hội nghị, các đại biểu được nắm bắt các nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo để giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh ở khu dân cư; nêu cao tinh thần cảnh giác với các hoạt động trái pháp luật, gây mất ổn định an ninh chính trị tại địa phương.

Thùy Duyên

,