Huyện Cư Kuin: Chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị cho người có đạo
Cập nhật lúc 08:12, Thứ Ba, 04/12/2018 (GMT+7)
.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Cư Kuin đã không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú (QCƯT) là người có đạo, góp phần thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là người có đạo tại địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cho biết, huyện Cư Kuin hiện có 3.895 đảng viên, trong đó đảng viên có đạo là 149 người, chiếm 3,82% tổng số đảng viên tại địa bàn. Toàn huyện có 51.772 tín đồ theo các tôn giáo, chiếm 49,26% dân số. Xác định lực lượng QCƯT là người có đạo là nòng cốt trong công tác phát triển Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương, những năm qua, huyện Cư Kuin luôn xem công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng này là nhiệm vụ trọng tâm.

Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cư Kuin trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú trên địa bàn.
Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cư Kuin trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, việc vận động QCƯT là người có đạo tham gia học tập, bồi dưỡng chính trị, kết nạp Đảng hiện nay vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền xóa bỏ tư tưởng định kiến đối với người có đạo khi xem xét kết nạp vào Đảng, giải tỏa tâm lý một số QCƯT là người có đạo còn băn khoăn cho rằng khi đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ hạn chế hoạt động của tín đồ theo giáo luật. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở đảng cũng phân công đảng viên ở các chi bộ và đảng viên là cán bộ có năng lực, uy tín ở xã về sinh hoạt ở các thôn, buôn có đông đồng bào có đạo, nhất là các đồng chí đảng viên là người có đạo để tuyên truyền, vận động QCƯT tham gia bồi dưỡng, rèn luyện kết nạp vào Đảng.

 
“Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho QCƯT là người có đạo gắn với việc bố trí, sử dụng cán bộ là người có đạo trong hệ thống chính trị cơ sở, nhất là đối với vùng đông đồng bào theo tôn giáo giúp cán bộ, đảng viên tích cực phát huy vai trò của người đảng viên, người lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để động viên bà con có đạo đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, giữ gìn truyền thống văn hóa, phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn".
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cư Kuin Nguyễn Thị Thúy Liễu

Song song với công tác tuyên truyền, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cũng không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp QCƯT là người có đạo hiểu đúng về quan điểm, chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng, Nhà nước, đồng thời vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, bên cạnh việc sử dụng phương pháp thuyết trình, diễn giải gắn với liên hệ tình hình thực tế cơ sở, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện còn mời giảng viên kiêm chức là các đồng chí Thường trực Huyện ủy có trình độ lý luận chính trị cao tham gia giảng dạy. Từ tình hình thực tế của địa phương gắn vào nội dung bài giảng nên giúp học viên dễ hiểu, dễ liên hệ. Nhờ vậy, số QCƯT là người có đạo sau khi tham gia các chương trình học tập, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đã nâng cao nhận thức tư tưởng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào thi đua tại đơn vị, địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 28 QCƯT là người có đạo, qua đó, kết nạp được 8 đảng viên là người có đạo, chiếm tỷ lệ 6,89% tổng số đảng viên kết nạp.

Thông qua công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho người có đạo, chất lượng QCƯT, đảng viên là người có đạo dần được nâng cao cả về nhận thức và trình độ. Việc đào tạo, bồi dưỡng QCƯT là người có đạo đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao sự lãnh đạo của tổ chức, cơ sở đảng ở thôn, buôn và thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với đồng bào có đạo. Đến nay, toàn huyện đã có 8/8 xã kết nạp được đảng viên là người có đạo, 113/113 thôn, buôn có tổ chức đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cư Kuin Nguyễn Thị Thúy Liễu trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú trên địa bàn huyện Cư Kuin.
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cư Kuin Nguyễn Thị Thúy Liễu trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu, việc làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho QCƯT là người có đạo và đảng viên có đạo đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là đồng bào có đạo về quan điểm nhất quán, đúng đắn của Đảng ta trong thực hiện chính sách tôn giáo, góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên trong từng chi bộ, đảng bộ; tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên tại những địa bàn có đông đồng bào có đạo. Trên cơ sở đánh giá QCƯT, đảng viên là người có đạo, thời gian tới, huyện sẽ lựa chọn những người tiêu biểu nhất về phẩm chất, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia đảm nhận các vị trí công tác trong hệ thống chính trị tại cơ sở.

Hồng Chuyên

,