Huyện Krông Ana: Tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
Cập nhật lúc 17:20, Thứ Hai, 25/02/2019 (GMT+7)
.

Huyện ủy Krông Ana vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2018, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm triển khai có hiệu quả, tác động tích cực đến việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

Thông qua việc thực hiện QCDC, cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác của cả hệ thống chính trị. Các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, quy chế của doanh nghiệp, tài chính, tiền lương, phúc lợi xã hội, khen thưởng, kỷ luật… được thực hiện công khai, dân chủ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Gia Dinh phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Ana Bùi Gia Dinh phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiến độ về thực hiện QCDC ở cả 3 loại hình cơ quan hành chính, sự nghiệp; doanh nghiệp và xã, thị trấn; nâng cao sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các loại hình QCDC ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính và đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng với nhân dân…

Bích Thương

,