UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6-2019
Cập nhật lúc 16:35, Thứ Ba, 02/07/2019 (GMT+7)
.

Sáng 2-7, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 6-2019 nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu kết luận phiên họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo tại phiên họp, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển ổn định. Cụ thể, tổng sản phẩm xã hội (GRDP – theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 21.634 tỷ đồng (bằng 38,63% kế hoạch, tăng 6,86% so với cùng kỳ năm 2018); tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 39.047 tỷ đồng (bằng 53,49% kế hoạch, tăng 20,91%); huy động vốn đầu tư toàn xã hội 14.935 tỷ đồng (bằng 44,32% kế hoạch, tăng 26,23%); tổng thu ngân sách nhà nước trên 3.279 tỷ đồng (bằng 48,16% kế hoạch, tăng 11,8,%); tổng kim ngạch xuất khẩu 300 triệu USD (bằng 48,39% kế hoạch, bằng cùng kỳ năm 2018)…

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa – thể thao và du lịch, công tác an sinh xã hội và hỗ trợ người nghèo được quan tâm, thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tình hình an ninh trên các lĩnh vực cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ; trật tự an toàn xã hội được kiểm soát; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham dự phiên họp.
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt yêu cầu so với Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2019 của tỉnh; giá cả các sản phẩm nông nghiệp thấp; tình hình khô hạn và dịch bệnh lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi xảy ra trên một số địa bàn làm ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của người dân; kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của tỉnh giảm so với cùng kỳ; việc thực hiện cải cách hành chính ở một số đơn vị, địa phương còn chậm…

Giám đốc Sở Công thương Phạm Thái phát biểu tại phiên họp.
Giám đốc Sở Công thương Phạm Thái phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan trong 6 tháng cuối năm 2019 cần tập trung phát huy mọi nguồn lực và quyết liệt thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Chương trình công tác của UBND tỉnh; Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2019 của tỉnh. Trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: đẩy mạnh sản xuất và tập trung chăm sóc cây trồng, thu hoạch vụ hè thu, chuẩn bị triển khai sản xuất vụ thu đông năm 2019 và đông xuân 2019 - 2020; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là bệnh lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi; theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và thủy văn để giúp người dân và địa phương chủ động ứng phó; tập trung trồng rừng theo kế hoạch năm 2019, tăng cường quản lý bảo vệ rừng; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và các hoạt động xúc tiến thương mại; huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề và giải quyết việc làm, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hỗ trợ phát triển thị trường lao động; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công; quan tâm đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Khả Lê

,