Huyện Krông Bông: Tập trung cho đại hội đảng bộ các cấp
Cập nhật lúc 08:53, Thứ Ba, 17/03/2020 (GMT+7)
.

Nhằm hướng tới kỳ đại hội Đảng thành công, đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông đã và đang chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung cho đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn.

Đảng bộ huyện Krông Bông hiện có 35 tổ chức cơ sở đảng (260 chi bộ trực thuộc), trong đó có 21 đảng bộ và 14 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, với 3.153 đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Bông Đặng Kim Hùng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch 127-KH/TU, ngày 23-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông đã ban hành Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 10-9-2019 về việc tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thành lập các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ đại hội và các tiểu ban cũng đã thành lập các tổ giúp việc của mình. Để bảo đảm công tác tổ chức đại hội, các tiểu ban đều xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công nhiệm vụ cho từng tổ, từng thành viên.

Các đại biểu nghiên cứu Báo cáo chính trị tại Đại hội Chi bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Bông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Các đại biểu nghiên cứu Báo cáo chính trị tại Đại hội Chi bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Bông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Cùng với đó, Huyện ủy cũng thành lập 4 tổ chỉ đạo đại hội do 4 đồng chí trong Thường trực Huyện ủy làm tổ trưởng. Đặc biệt, để cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng; góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, ngày 25-2-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch “Tuyên truyền đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Theo đó, công tác tuyên truyền được chia thành 4 đợt xuyên suốt từ khi chuẩn bị đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cho đến tận sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đến thời điểm này, 231/260 chi bộ trực thuộc các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Krông Bông đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đạt 88,8% kế hoạch.

Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, đúng tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ huyện đã đề ra, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, an sinh xã hội bền vững nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo việc thực hiện công tác chuẩn bị đại hội theo phương châm bảo đảm phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn các công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; tập trung và quyết tâm vì mục tiêu hoàn thành kỳ đại hội thành công. Theo đó, đến nay huyện đã và đang chỉ đạo 2 đảng bộ gồm: Đảng bộ thị trấn Krông Kmar (được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025) và Đảng bộ Cơ quan – Chính quyền huyện (được chọn tổ chức đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, chức danh bí thư, phó bí thư Đảng ủy tại đại hội) hoàn thiện các bước để tiến hành đại hội vào đầu tháng 4-2020.

Đại hội Chi bộ Văn hóa - Thông tin - Y tế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Đại hội Chi bộ Văn hóa - Thông tin - Y tế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Vũ Xuân Triều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Krông Kmar cho biết, Đảng bộ thị trấn có 23 chi bộ trực thuộc, trong đó có 8 chi bộ tổ dân phố; 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ công an, với 291 đảng viên. Được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm, Đảng ủy thị trấn đã tập trung chuẩn bị chu đáo cho công tác đại hội và chỉ đạo sát sao các chi bộ tiến hành đại hội bảo đảm tiến độ và tuân thủ theo đúng quy định. Đến nay, 13/13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn đã tiến hành đại hội và hoàn thành trước kế hoạch hơn 20 ngày. Đồng thời, Đảng ủy thị trấn đã hoàn thành nội dung đại hội theo quy định và đã được Huyện ủy phê duyệt. Riêng phương án nhân sự cấp ủy, nhân sự Ủy ban Kiểm tra cấp ủy khóa mới hiện đang trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt.

Khả Lê

 

,