Mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT đến tận thôn, buôn
Cập nhật lúc 15:44, Thứ Ba, 05/06/2018 (GMT+7)
.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Sở Y tế vừa họp thống nhất Chương trình phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giữa BHXH tỉnh và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.

Theo thống nhất giữa hai ngành, hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT sẽ được mở rộng đến tận các thôn buôn, do cán bộ chuyên trách dân số và cộng tác viên dân số đảm nhiệm. Hiện tại, toàn tỉnh có 100 cán bộ chuyên trách dân số cấp huyện, 184 cán bộ chuyên trách dân số cấp xã và 3.540 cộng tác viên dân số thôn, buôn.

Cán bộ chuyên trách dân số xã Cư Elang (huyện Ea Kar) tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
Cán bộ chuyên trách dân số xã Cư Elang (huyện Ea Kar) tuyên truyền cho người dân về thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Được biết, việc phối hợp giữa 2 ngành mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực làm công tác dân số trong việc tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hộ gia đình hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT;  thúc đẩy việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, góp phần đẩy nhanh tiến độ bao phủ BHXH, BHYT.

Kim Oanh

,