Tuyên truyền, đối thoại về chính sách bảo hiểm và pháp luật lao động cho đoàn viên, người lao động
Cập nhật lúc 22:29, Thứ Sáu, 16/11/2018 (GMT+7)
.

Liên đoàn Lao động huyện Krông Năng vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại về Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và pháp luật lao động cho chủ sử dụng lao động, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện.

1323
Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT như: Đối tượng tham gia BHXH, mức hưởng và điều kiện hưởng chế độ ốm đau, hưu trí, tử tuất, thai sản, quyền lợi và mức hưởng BHYT, những điều kiện để hưởng quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục và những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH.

Xuân Đạt

 

,