Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018
Cập nhật lúc 16:36, Thứ Hai, 25/06/2018 (GMT+7)
.
Trong 4 ngày (từ 25 đến 28-6), Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018 cho các đoàn viên ưu tú được Đảng ủy, các cơ quan trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh xem xét, giới thiệu đi học.
 
Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu, dặn dò các đoàn viên ưu tú
Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu, dặn dò các đoàn viên ưu tú

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các nội dung cơ bản: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng là cơ sở cho quần chúng ưu tú nghiên cứu, học tập, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn; qua đó, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quỳnh Anh
 
,