Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình năm 2020
Cập nhật lúc 16:34, Thứ Sáu, 04/12/2020 (GMT+7)
.
Ngày 4-12, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2020. 
 
Trong năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác, trọng tâm là các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và nhiệm vụ công tác biên phòng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế làm việc; chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
IMG_6053 báo cáo dự thảo kiểm điểm của Ban thường vụ.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp tốt với các lực lượng công an, quân sự... nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, nhất là phòng, chống Covid-19, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới; tham mưu, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh trật tự, công tác phòng, chống, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới… 
 
Năm 2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Dân Hùng
,