Trên 1,7 tỷ đồng thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019
Cập nhật lúc 17:05, Thứ Ba, 19/03/2019 (GMT+7)
.

Theo Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành (tại Quyết định 461/QĐ-UBND, ngày 4-3), UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đơn vị đầu mối tham mưu, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các đơn vị, sở, ngành liên quan bảo đảm triển khai các chương trình, giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 02/NQ/CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng hướng đến năm 2021.

Các sản phẩm khởi nghiệp được hỗ trợ trưng bày giới thiệu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Đắk Lắk năm 2019
Các sản phẩm khởi nghiệp được hỗ trợ trưng bày giới thiệu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Trong đó, tập trung vào các hoạt động chính gồm: tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; đổi mới công tác tiếp xúc doanh nghiệp theo từng chuyên đề; thiết lập đường dây nóng của lãnh đạo sở, ngành, địa phương; mở chuyên mục trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên cổng thông tin các sở, ngành, địa phương; hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng nhất là đối với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh…

Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu, ấn phẩm xúc tiến đầu tư; nghiên cứu đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; tổ chức các đoàn công tác mời gọi, xúc tiến đầu tư đối với các tập đoàn, tổng công ty, hiệp hội doanh nghiệp nhằm giới thiệu quảng bá danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2018-2020 và mời gọi đến đầu tư tại địa phương…Tổng nguồn kinh phí thực hiện 1,750 tỷ đồng, trong đó kinh phí giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,320 tỷ đồng, giao Ban Quản lý các khu công nghiệp 430 triệu đồng.

Lê Hương

 

,