Ngành Nội vụ cần sắp xếp bộ máy cán bộ trước, trong và sau đại hội Đảng một cách phù hợp
Cập nhật lúc 18:55, Thứ Bảy, 23/11/2019 (GMT+7)
.

Sáng 23-11, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2019 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, từ đầu năm đến nay, đơn vị đang tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bãi bỏ 1 văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng 2 dự thảo văn bản trình UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24-10-2018 của Chính phủ. 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đối với công tác cải cách hành chính (CCHC), Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh ban hành, triển khai nhiều văn bản, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công và sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC.

Công tác cán bộ và tinh giản biên chế đang được thực hiện hiệu quả; việc thỏa thuận, tiếp nhận, điều động, tuyển dụng, đào tạo, chế độ chính sách, thi thăng hạng, nâng ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.


Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác tham mưu nhà nước về lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vẫn còn chậm so với tiến độ của Chính phủ đề ra.

Việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện chưa thực hiện được; số lượng công chức so với chỉ tiêu biên chế được giao của nhiều cơ quan, đơn vị còn thiếu; chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh còn thấp. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở một số nơi chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức…

Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh nêu kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc.
Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh nêu kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc.

Sở Nội vụ kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác một số nội dung như: Kiến nghị Trung ương thẩm định và giao biên chế sự nghiệp đủ và đúng theo định mức quy định để phân bổ cho các đơn vị; chỉ đạo các bộ, ban, ngành có hướng dẫn cụ thể về việc tuyển dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là viên chức.

Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng các cấp thực hiện nghiêm Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 18-4-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trao đổi với tập thể Ban Giám đốc Sở Nội vụ tại buổi làm việc.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường (thứ hai từ phải sang) trao đổi với tập thể Ban Giám đốc Sở Nội vụ tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Bùi Văn Cường yêu cầu Sở Nội vụ cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung triển khai các nghị quyết của Trung ương về tổ chức bộ máy, biên chế; tăng cường quản lý nhà nước đối với các hội trên địa bàn toàn tỉnh; nghiên cứu, tham mưu các chính sách thu hút cán bộ giỏi nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cần đánh giá lại Đề án vị trí việc làm trong 5 năm qua (2015 - 2020)…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý ngành Nội vụ tỉnh cần nên thực hiện thi tuyển công chức 2 năm/1 lần; đẩy mạnh việc thực hiện tác phong, văn hóa công sở, nói không với tiêu cực; đẩy mạnh CCHC để đưa các chỉ số PAR INDEX, PAPI của tỉnh lên cao; chú ý đến việc sắp xếp bộ máy cán bộ trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp một cách phù hợp …    

Duy Tiến

 

,