Huyện Cư Kuin học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII của Đảng
Cập nhật lúc 20:07, Thứ Tư, 31/01/2018 (GMT+7)
Ngày 31-1, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ướng 6, khóa XII của Đảng và Quy định 102-QB/TW của Bộ Chính trị về xử lý luật đảng viên vi phạm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 
 
tt
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được phổ biến những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới"; Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
 
tt
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cư Kuin Nguyễn Thanh Huyền quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW
 
Việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của nghị quyết, từ đó xây dựng kế hoạch, sớm đưa nghị quyết đi vào thực tiễn. 
Như Quỳnh
 
 
 
,