Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06 tại các huyện đặc biệt khó khăn
Cập nhật lúc 19:02, Thứ Hai, 05/11/2018 (GMT+7)
.
Tỉnh ủy vừa có Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18-3-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội tại 3 huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh (Lắk, Krông Bông và M’Đrắk) đến năm 2020.
 
Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND 3 huyện này rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sát với tình hình thực tiễn, mang tính khả thi cao. Huyện ủy 3 huyện chủ động phát huy tổng hợp nguồn lực bên ngoài và nội lực của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Đến năm 2020, triển khai có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đưa sản xuất nông – lâm nghiệp lên sản xuất hàng hóa, gắn với công nghiệp chế biến, tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ - công nghiệp – xây dựng. 
 
f
Vườn tiêu của một hộ dân tại xã Đắk Phơi (huyện Lắk).
 
Trong đó, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người từ 27 – 30 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 10% trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 - 3,5%; tối thiểu hình thành 1 chợ tại các trung tâm cụm xã; tỷ lệ hộ được dùng điện đạt 100%…
 
Được biết, giai đoạn 2008 - 2018, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn 3 huyện được hơn 2.460 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đến năm 2018 tại huyện Lắk đạt 25,5 triệu đồng/năm, Krông Bông 21,81 triệu đồng/năm, M’Đrắk 24,72 triệu đồng/năm.
 
Hoàng Tuyết
,