Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Giám sát chuyên đề về tình hình đầu tư công
Cập nhật lúc 18:17, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)
.
Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX, chiều 5-12, các đại biểu đã tiến hành phiên giám sát chuyên đề về tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017.
 
Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: H.Gia
Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: H.Gia
Theo báo cáo giám sát, giai đoạn 2015-2017, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh quản lý huy động được gần 9.186 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và bổ sung cân đối. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách cấp huyện quản lý huy động được trên 1.568 tỷ đồng (số liệu này không tính huyện Krông Pắc, Ea Kar, Ea Súp do không có báo cáo). Cơ cấu phân bổ vốn đầu tư của tỉnh đã có sự ưu tiên cho một số ngành để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như nông nghiệp nông thôn (17,97%), giáo dục và đào tạo (14,32%), hạ tầng đô thị (13,71%), giao thông (13,6%)... Việc phân bổ vốn theo địa bàn đã có sự chú ý đến các huyện đặc biệt khó khăn để từng bước giảm nghèo và các địa phương có khả năng phát triển để tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Nhiều công trình được đầu tư, phát huy hiệu quả đã góp phần cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân...
 
Đại biểu tham dự phiên làm việc. Ảnh: H.Gia
Đại biểu tham dự phiên làm việc. Ảnh: H.Gia
Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động đầu tư công chưa được thường xuyên; việc huy động các nguồn vốn đầu tư công chưa thực sự được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư còn chậm; quá trình triển khai thực hiện một số dự án còn sai sót, hiệu quả thấp; ở một số địa phương việc xử lý nợ đọng chưa triệt để...
 
Tại phiên giám sát, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, thảo luận về báo cáo giám sát cũng như giải trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017. Qua đó, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công, tránh để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch làm căn cứ xây dựng các chương trình và kế hoạch đầu tư công trung hạn; tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch thông tin đối với đầu tư công; tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh phân cấp cho cấp huyện thực hiện các thủ tục trong đầu tư công theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn… nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả dự án đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về đầu tư công…
 
Lan Anh
 
,