THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Cập nhật lúc 16:11, Thứ Ba, 04/12/2018 (GMT+7)
.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Trong ngày 29-11, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức họp kỳ 52 để xem xét, kết luận một số nội dung:

1. Thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Thế Hoan, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk bằng hình thức Khiển trách, vì có vi phạm, khuyết điểm như đã kết luận tại kỳ họp thứ 51, ngày 25 và 26-10-2018 của UBKT Tỉnh uỷ.

x
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh chủ trì cuộc họp

2. Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Lê Tiến Dũng, đảng viên, Kiểm soát viên - Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk. Với chức trách, nhiệm vụ là Kiểm soát viên - Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2014 - 2017), đồng chí Lê Tiến Dũng đã có khuyết điểm, vi phạm:

- Không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, dẫn đến không phát hiện, ngăn ngừa, báo báo UBND tỉnh về các sai phạm, khuyết điểm của Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trong việc: Quyết định đầu tư xây dựng công trình Trạm bơm chống hạn - Công trình thủy lợi buôn Triết (huyện Lắk) không đúng quy định của Nhà nước; một số bộ phận của hạng mục công trình đường dây Trung áp 22 Kv - Trạm bơm và kênh tiếp nước chưa bảo đảm chất lượng; hợp đồng mua 15 bộ máy bơm chống hạn năm 2015 trước khi được UBND tỉnh cho chủ trương và chưa bảo đảm nguyên tắc của Hợp đồng kinh tế; để Công ty ký Công văn trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk, đồng ý cho chủ đầu tư dự án xây dựng Điểm sinh hoạt Văn hóa - Thể thao xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột) nằm trong vùng phụ cận Hồ thủy lợi Ea Kao, không đúng quy định.

- Báo cáo định kỳ hằng năm với UBND tỉnh không đúng thực tế về việc chấp hành chế độ họp của Hội đồng thành viên Công ty và việc Giám đốc Công ty sử dụng nguồn kinh phí bảo trì năm 2016 thực hiện đầu tư xây dựng mới các hạng mục Trạm bơm chống hạn - Công trình thủy lợi buôn Triết (huyện Lắk).

Sau khi xem xét, cân nhắc nguyên nhân khách quan, chủ quan, UBKT Tỉnh ủy không thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Tiến Dũng. Yêu cầu đồng chí Dũng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về các khuyết điểm, vi phạm nêu trên, không để tái phạm.

x

Đồng chí Đỗ Ngọc Thức, thành viên UBKT Tỉnh ủy tham gia phát biểu ý kiến tại cuộc họp

3. Xem xét, kết quả giám sát đối với đồng chí Hòa Quang Khiêm, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện M’Drắk trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực mua sắm và đầu tư công.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả giám sát, UBKT Tỉnh uỷ đã kết luận rõ các ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung được giám sát. Đồng thời, yêu cầu đồng chí Hòa Quang Khiêm nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

,