Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX
Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa IX
Cập nhật lúc 21:51, Thứ Ba, 04/12/2018 (GMT+7)
.
Tiếp tục phiên làm việc Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê, chiều 4-12, các đại biểu đã tiến hành xem xét, đánh giá các đề án, tờ trình quan trọng; bầu bổ sung chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Giám đốc Sở Tài chính Từ Thái Giang
Giám đốc Sở Tài chính Từ Thái Giang trình bày các tờ trình tại Kỳ họp. Ảnh: H.Gia
 
Các đề án, tờ trình được xem xét tại phiên làm việc này gồm: Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020; phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk; quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; đề nghị thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; đề nghị thông qua chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019... cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh tại Kỳ họp. Ảnh: H.Gia
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh tại Kỳ họp. Ảnh: H.Gia
 
Tại phiên làm việc, các đại biểu cũng đã xem xét các tờ trình, tiến hành miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX đối với ông Nguyễn Đình Viên, nguyên Chánh Văn phòng HĐND (đã điều động chuyển công tác); miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX đối với bà H’Lim Niê, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đã điều động chuyển công tác); miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX đối với ông Y Quang Siu, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh (nghỉ hưu theo quy định). Đồng thời xem xét các tờ trình, tiến hành bầu bổ sung chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX đối với bà Tô Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Ủy viên UBND tỉnh khóa IX đối với các ông: Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Minh Huấn, Chánh Thanh tra tỉnh.
 
* Sáng mai (5-12), các đại biểu sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá các tờ trình quan trọng khác; đồng thời tiến hành thảo luận tổ; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.
 
Lan Anh
 
,