Dừng 21 quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc 16:15, Thứ Sáu, 08/06/2018 (GMT+7)
.
UBND tỉnh vừa chỉ đạo các sở ngành địa phương dừng việc lập, thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh.
 
Cụ thể 21 quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm cấp tỉnh đã lập mới, điều chỉnh, nhưng chưa được phê duyệt và quy hoạch đang xin chủ trương phải dừng thực hiện. Các quy hoạch này thuộc các ngành, lĩnh vực và sản phẩm nông nghiệp (5 quy hoạch); tài nguyên môi trường (4); công thương (3); văn hóa (1); xây dựng (2); nội vụ (1); giao thông, vận tải (2); thông tin, truyền thông (1); lao động, thương binh và xã hội (2). Bên cạnh đó, dừng lập và trình thẩm định, quyết định phê duyệt các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ. 
 
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Quy hoạch các sản phẩm cơ khí chủ lực đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 sẽ không tiếp tục lập và thẩm định. Trong ảnh: sản xuất cơ khí tại Công ty TNHH Xuân Hòa
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Quy hoạch các sản phẩm cơ khí chủ lực đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 sẽ không tiếp tục lập và thẩm định. (Trong ảnh: Sản xuất cơ khí tại Công ty TNHH Xuân Hòa)
Đối với các quy hoạch mà thẩm quyền phê duyệt thuộc các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình phê duyệt trong năm 2018.
 
Minh Thông
 
,