Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định 5 bước trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Cập nhật lúc 14:50, Thứ Năm, 13/09/2018 (GMT+7)
.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28-8-2019 hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội và xã, phường, thị trấn.

Theo Thông tư này, việc trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cần đảm bảo các nguyên tắc: bảo đảm sự tham gia của trẻ em; bảo đảm không kỳ thị, không phân biệt đối xử; bảo đảm bảo mật thông tin, việc tiết lộ thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em phải tuân thủ quy định của pháp luật và bảo đảm vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong Thông tư này gồm 5 bước: tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin; xác định nhu cầu cần trợ giúp của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; lập kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

án bộ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh tư vấn cho người nhiễm HIV về dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con (Ảnh minh họa)
Cán bộ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh tư vấn cho người nhiễm HIV về dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. (Ảnh minh họa).

Thông tư yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức có liên quan, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội tại địa phương thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo quy định tại Thông tư này; chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp cung cấp các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, hướng dẫn các Trung tâm y tế, các bệnh viện, các trạm y tế tiếp nhận khám bệnh, điều trị cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và chia sẻ thông tin liên quan đến trẻ em với người chịu trách nhiệm quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cung cấp các dịch vụ liên quan đến giáo dục cho trẻ em; hướng dẫn các trường học tiếp nhận trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đến trường, thực hiện chính sách, quy định về giáo dục đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; hạn chế tình trạng kỳ thị đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy trình quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, thành phố…

Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10-2018.

Kim Oanh
 

,