Cơ sở kinh doanh dược phẩm không được bán thuốc cao hơn giá kê khai đã công bố
Cập nhật lúc 17:33, Thứ Hai, 15/05/2017 (GMT+7)

Theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8-5-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, cơ sở kinh doanh dược có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai, kê khai lại giá thuốc và các quy định khác về quản lý giá thuốc.

Cụ thể, cơ sở kinh doanh dược không được bán thuốc khi chưa có giá kê khai, kê khai lại do chính cơ sở sản xuất, gia công, nhập khẩu thuốc công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế; không được bán buôn, bán lẻ thuốc cao hơn mức giá kê khai, kê khai lại được công bố. Đồng thời, phải thực hiện việc niêm yết giá bán buôn, bán lẻ đối với từng loại thuốc tại nơi giao dịch hoặc nơi bán thuốc của cơ sở.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối với cơ sở thực hiện kê khai, kê khai lại giá thuốc, trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo cho cơ sở xem xét lại mức giá của mặt hàng thuốc do cơ sở đã kê khai, kê khai lại đang công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có văn bản thông báo, cơ sở phải có văn bản phản hồi kèm theo các tài liệu liên quan để thuyết minh về tính hợp lý của mức giá kê khai hoặc điều chỉnh giá kê khai, kê khai lại giá thuốc. Sau thời hạn trên, cơ sở không có văn bản phản hồi thì mức giá kê khai, kê khai lại đã công bố không còn giá trị và sẽ bị rút khỏi Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Kim Oanh

,