Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc 11:07, Thứ Năm, 22/08/2019 (GMT+7)
.

“Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp tỉnh nếu địa phương mình xảy ra tình trạng vứt rác thải, đổ rác thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường”, đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6738/UBND-NN&MT, ngày 19-8-2019 về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

a
Thanh niên tình nguyện tham thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Cư Suê, huyện Cư M'gar. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND cấp huyện kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để địa phương mình xảy ra vứt rác thải, đổ rác thải không đúng nơi quy định, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường không hiệu quả và không đúng mục đích; chỉ đạo các địa phương chưa có bãi xử lý rác thải sinh hoạt phải khẩn trương lựa chọn địa điểm và đầu tư xây dựng sớm đưa vào sử dụng; công bố quy hoạch các điểm trung chuyển, tập kết, xử lý rác thải trên địa bàn…

Các sở, ban, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nghiên cứu thẩm định và đề xuất việc lựa chọn triển khai áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh; kêu gọi, huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường thu hút đầu tư cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt…

Thúy Hồng

 

,