Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định chiêng
Cập nhật lúc 09:21, Thứ Hai, 02/12/2019 (GMT+7)
.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức thẩm định chất lượng và nghiệm thu các bộ chiêng được đặt làm để cấp cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng thẩm định chiêng bao gồm lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các phòng liên quan và các nghệ nhân có uy tín đã tiến hành thẩm định 5 bộ chiêng do các nghệ nhân làng đúc đồng Phước Kiều (Quảng Nam) chế tác. Sau khi thẩm định, các bộ chiêng đều đảm bảo yêu cầu về quy chuẩn, kỹ thuật, thang âm theo quy định.

aaaa
Những bộ chiêng được được thẩm định

Dự kiến, tháng 12-2019 các bộ chiêng sẽ được cấp cho các đội chiêng, đội văn nghệ tiêu biểu ở những buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; nhằm khích lệ, động viên tinh thần, nâng cao ý thức trách nhiệm của các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng, góp phần bảo tồn và phát huy có hiệu quả Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

aaaa
Các nghệ nhân đánh thử chiêng để thẩm định

Việc cấp chiêng được thực hiện theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND, ngày 30-8-2016 của HĐND tỉnh về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Mai Sao

 

,