Tôn vinh 14 trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu
Cập nhật lúc 17:18, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức tôn vinh 14  trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội.

14 cá nhân được tô vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu Liên hiệp Hội
14 cá nhân được tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu

Các cá nhân được tôn vinh là những người có thành tích xuất sắc, đóng góp xây dựng, phát triển tổ chức Liên hiệp Hội và hoạt động khoa học-công nghệ của địa phương.

Hoạt động tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu nhằm ghi nhận sự cống hiến, khích lệ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.

 

Thúy Hồng
 

,