Huyện Krông Pắc: Gần 7 tỷ đồng thực hiện các chính sách an sinh xã hội
Cập nhật lúc 16:07, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)
Năm 2017, huyện Krông Pắc đã trích gần 7 tỷ đồng để triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
 
Trong đó, thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã hỗ trợ vốn, cây trồng cho 5.659 hộ ở các xã: Ea Kênh, Ea Knuếc, Ea Hiu, Ea Phê, Ea Uy, Ea Yiêng, Ea Yông, Hòa Tiến, Tân Tiến, Krông Búk và Vụ Bổn với tổng kinh phí gần 2,6 tỷ đồng. Số kinh phí còn lại dùng để triển khai thực hiện Chương trình 135, như: xây dựng, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội cho các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 

Xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Ea Hiu theo Chương trình 135.

 
Việc kịp thời triển khai công tác hỗ trợ giúp người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống hiện còn 11,55%.
 
Đăng Triều
 
,