Không lắp trạm cân và camera giám sát sẽ bị đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản
Cập nhật lúc 10:37, Thứ Ba, 31/07/2018 (GMT+7)
.

Ngày 26-7-2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6195/UBND-NNMT yêu cầu các tổ chức hoạt động khoáng sản nghiêm túc thực hiện quy định lắp trạm cân và camera giám sát đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức hoạt động khoáng sản trên địa bàn khẩn trương thực hiện lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác; lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan theo quy đinh. Việc lắp đặt phải hoàn thành trước ngày 30-9-2018 đối với các tổ chức khai thác đá; trước ngày 31-12-2018 đối với các tổ chức khai thác cát, sét. Quá thời hạn trên, nếu tổ chức nào chưa hoàn thành, UBND tỉnh sẽ đình chỉ hoạt động khai thác cho đến khi hoàn thành việc lắp đặt.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khoản 2, Điều 42 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản năm 2010 quy định: tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác; lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan. Triển khai thực hiện quy định này, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã yêu cầu các tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản phải hoàn thành việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát theo quy định trước ngày 30-8-2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều tổ chức chưa thực hiện việc lắp đặt hoặc đã lắp đặt nhưng không hoạt động và không lưu trữ thông tin, số liệu liên quan.

Lê Ngọc

,