Thành ủy Buôn Ma Thuột tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218
Cập nhật lúc 16:40, Thứ Tư, 12/09/2018 (GMT+7)
.
Ngày 12-9, Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2013-2018) thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
 
Quyết định 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.
 
Thành ủy Buôn Ma Thuột đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 2 quyết định trên. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tổ chức thường xuyên, nội dung giám sát, phản biện cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, các dự án, công trình liên quan đến đời sống của nhân dân.
 
Kết quả trong 5 năm, Mặt trận thành phố đã tổ chức 8 cuộc giám sát trên những lĩnh vực y tế, xóa đói giảm nghèo, giáo dục, 3 hội nghị phản biện và có 32 kiến nghị khắc phục các tồn tại, khuyết điểm ở cấp xã, phường, thành phố cũng như góp ý hơn 50 văn bản dự thảo gửi các cấp trước khi ban hành. Qua đó góp phần nâng cao vị thế, vai trò trách nhiệm của Mặt trận thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng đại diện cho lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đóng góp ý kiến thông qua nhiều hình thức, góp phần phát huy tối đa tính dân chủ của nhân dân. Trong 5 năm, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đã góp ý vào 300 các dự thảo văn kiện, nghị quyết, giúp thành phố sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp, nâng cao chất lượng các chương trình, đề án quy hoạch thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội. Theo đó, song song với việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này cũng cần chú trọng, tập trung bồi dưỡng trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên thuộc Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân; trong quá trình tham gia giám sát phản biện xã hội tránh tư tưởng nể nang, ngại va chạm…

 
Đăng Triều
 
,